ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 10/5/2021

Σύμφωνα με την   Δ1α/ΓΠ.οικ.27683 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1814/τ.Β΄/29.04.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με
φυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασία  μέχρι τη
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

 
Scroll Up