ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12/4/2021

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.20651 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/03.04.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασία μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

 
Scroll Up