Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Μηχανολογίας, το οποίο αφορά στη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μηχανών (ή/και εγκαταστάσεων), καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σ’ εργαστηριακό επίπεδο, θεμελιώνεται πάνω στις άρτιες βάσεις των Μαθημάτων Γενικής Υποδομής, ενισχύεται με τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, μέσω των οποίων οι αυριανοί Πτυχιούχοι αποκτούν όλες τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας, και ολοκληρώνεται με τα Μαθήματα Ειδικότητας, δηλαδή την εφαρμογή του αντικειμένου των βασικών μαθημάτων στον υπολογισμό, τη σχεδίαση και τη βελτίωση τόσο των Μηχανολογικών Κατασκευών, όσο και των Ενεργειακών Συστημάτων.

 
Scroll Up