Μαθήματα Ειδικότητας Ενεργειακού Τομέα

 

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕΕ) Ενεργειακού Τομέα ΦΕ = 123/350 = 35%


1. Μηχανική Ρευστών ΙΙ 8
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 8
3. Υδροδυναμικές Μηχανές 11
4. Ατμοστρόβιλοι και Ατμολέβητες 11

 

Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ) Ενεργειακού Τομέα ΦΕ = 123/350 = 35%


1Α Βιομηχανική Ψύξη
1Β Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
2Α Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 12
2Β Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 9
3Α Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Ρευστοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 9
3Β Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός ΙΙ 9
4Α Περιβαλλοντική Τεχνολογία

 

Σύνολο Μαθημάτων Ενεργειακού Τομέα: 40
ΜΓΥ 10 / 25% ΦΕ = 26%
ΜΕΥ 13 / 32.5% ΦΕ = 32%
ΜΕ 13 / 32.5% ΦΕ = 35%
ΔΟΝΑ 4 / 10% ΦΕ = 7%

Υπόμνημα:
ΜΓΥ : Μαθήματα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ : Μαθήματα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ : Μαθήματα Ειδικότητας
ΜΕΕ : Μαθήματα Ειδικότητας Ενεργειακού
ΜΕΚ : Μαθήματα Ειδικότητας Κατασκευαστικού
ΔΟΝΑ : Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 
Scroll Up