Μαθήματα Ειδικότητας Κατασκευαστικού Τομέα

 

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕΚ) Κατασκευαστικού Τομέα ΦΕ = 123/350 = 35%


1. Υπολογιστικές Μέθοδοι Κατασκευών 8
2. Μηχανουργικές Κατεργασίες με Ψηφιακή Καθοδήγηση 12
3. Εργαλειομηχανές 10
4. Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές 12

 

Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ) Κατασκευαστικού Τομέα ΦΕ = 123/350 = 35%


(από κάθε μία εκ των τεσσάρων ομάδων, οι Σπουδαστές επιλέγουν ή το Α ή το Β)

1A Πειραματική Αντοχή Υλικών 9
1B Βιομηχανικές Μετρήσεις – Αυτόματος Έλεγχος 9
2Α CAD/CAE 8
2Β Σχεδιασμός Βιομηχανικών Κατασκευών 8
3Α Συστήματα Παραγωγής – Ρομποτική
3Β Χυτεύσεις – Συγκολλήσεις
4Α Μηχανικές Διαμορφώσεις
4Β Θερμικές και Επιφανειακές Κατεργασίες Μετάλλων

 

Σύνολο Μαθημάτων Κατασκευαστικού Τομέα: 40

ΜΓΥ 10 / 25% ΦΕ = 26%
ΜΕΥ 13 / 32.5% ΦΕ = 32%
ΜΕ 13 / 32.5% ΦΕ = 35%
ΔΟΝΑ 4 / 10% ΦΕ = 7%

Υπόμνημα:
ΜΓΥ : Μαθήματα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ : Μαθήματα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ : Μαθήματα Επιλογής
ΜΕΕ : Μαθήματα Ειδικότητας Ενεργειακού
ΜΕΚ : Μαθήματα Ειδικότητας Κατασκευαστικού
ΔΟΝΑ : Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας
και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 
Scroll Up