Μαθήματα Υποδομής

 

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) ΦΕ = 91/350 = 26%


1. Μαθηματικά Ι 11
2. Μαθηματικά ΙΙ 6
3. Αριθμητική Ανάλυση 11
4. Εισαγωγή στους Η/Υ και τον Προγραμματισμό 6
5. Προγραμματισμός Η/Υ 12
6. Φυσική Ι 14
7. Φυσική ΙΙ 8
8. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 9

 

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) ΦΕ = 112/350 = 32%


1. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 4
2. Μηχανική Ι 12
3. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 4
4. Μηχανική ΙΙ 12
5. Σχεδίαση με Η/Υ 3
6. Θερμοδυναμική 11
7. Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 7
8. Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών 6
9. Στοιχεία Μηχανών Ι 12
10. Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική 9
11. Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
12. Μηχανική Ρευστών Ι 11
13. Μετάδοση θερμότητας
14. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
15. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
16. Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ
17. Ηλεκτρικές Μηχανές
18. Μηχανές Εσωτερικές Καύσης Ι
19. Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Ι
20. Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 10

 

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) ΦΕ = 24/350 = 7%


1. Οικονομοτεχνική Ανάλυση 6
2. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων 6
3. Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος 6
4. Τεχνική Νομοθεσία 6

 

Υπόμνημα:
ΜΓΥ : Μαθήματα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ : Μαθήματα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ : Μαθήματα Ειδικότητας
ΜΕΕ : Μαθήματα Ειδικότητας Ενεργειακού
ΜΕΚ : Μαθήματα Ειδικότητας Κατασκευαστικού
ΔΟΝΑ : Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 
Scroll Up