Μετεγγραφές Φοιτητών

Οι αιτήσεις για μετεγγραφή κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισμό έχουν όλοι οι Σπουδαστές που είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και οι διακριθέντες αθλητές, ενώ με ποσοτικό περιορισμό (4% του συνόλου των εισακτέων) γίνονται δεκτοί στο Τμήμα Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Σπουδαστές άλλων Τμημάτων, με βάση το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς επίσης και για λόγους υγείας των γονέων.
 
Scroll Up