Ερευνητικά Προγράμματα

 

Δεκάμηνα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Αναζητώντας τη φύση (και τη Φυσική) της «σκοτεινής ενέργειας»
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Τροποποίηση της κλασσικής βαρύτητας λόγω της ύπαρξης επιπλέον χωρικών διαστάσεων.
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκιαγραφώντας το φάσμα των κυμάτων βαρύτητας κοσμολογικής προέλευσης
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Αδιαβατική ροή του κοσμικού ρευστού: Φωτίζοντας τη “σκοτεινή” πλευρά του υλικού περιεχομένου του Σύμπαντος
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ανώτερης τάξης υπερσυμμετρικές δομές σε ομάδες θεμελιωδών φερμιονίων γύρω από κοσμικές χορδές
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκέδαση φερμιονίων με υπερσυμμετρικές τοπο-λογικές δομές μη μηδενικού κεντρικού φορτίου
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη της Νευτώνειας βαρύτητας με έξτρα διαστάσεις: Η επίδραση της τοπικής γεωμετρίας
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκοτεινή ενέργεια: Η “σκιώδης” αντανάκλαση της σκοτεινής ύλης
Περισσότερα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ενοποιημένη περιγραφή της πρόσφατης συμπαντικής επιτάχυνσης με αυτήν της πληθωρισμικής εποχής, στο πλαίσιο ενός προτύπου βαθμωτών πεδίων
Περισσότερα

 

Ερευνητικά έργα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μετροτεχνική ανάλυση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κατεργασιών πολυαξονικού φραζαρίσματος με χρήση πολλαπλών αισθητηρίων και καταλλήλου προσομοιωτικού μοντέλου.
Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΤΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης της σύστασης λιπαντικών στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των εκπομπών σωματιδίων κινητήρων Diesel.
Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση αεραγωγού φυσικού ελκυσμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.
Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη της επίδρασης ειδικών λιπαντικών και καυσίμων στις εκπομπές και τις επιδόσεις πετρελαιοκίνητων οχημάτων L. L
Περισσότερα

 

Ερευνητικά Έργα σε Εξέλιξη


 

Ongoing Research Projects
• “Improving Surface Properties of Titanium Alloy”, funded under the National Research Program ARCHIMEDES III, 2012-2015.
BUDGET: 100.000 €
• “Experimental and theoretical investigation of the possibility of reduction of the friction coefficient by using appropriate final surface treatment”, funded under the National Research Program ARCHIMEDES III, 2012-2015.
BUDGET: 100.000 €
• “Development of new products and replicas of cultural heritage by using Reverse Engineering techniques and manufacturing in micro scale” 09-SΥΝ-62-331, funded by the Greek Secretariat of Research & Technology within the Frame
 
 
Workprogramme “Cooperation”, NSRF, 2011-2014. BUDGET: 83.000 €
• “Investigation of shear instability in orthogonal machining of Ti6Al4V alloy using the finite element method”, funded under the National Research Program ARCHIMEDES III, 2012-2015 in cooperation with TEI of Thessaloniki.
BUDGET: 25.000 €
• “Design and optimization of cold isostatic pressure forming processes” funded by the Greek Secretariat of Research & Technology within the Frame Workprogramme “Vouchers for SMEs”, 45383916-02-000090, 2011-2014.
BUDGET: 10.000 € 
• “Ανάπτυξη Μελετών Περιπτώσεων και Υπολογιστικών/Διαδικτυακών Εφαρμογών για την Προσομοίωση Φυσικοχημικών Φαινομένων και Διεργασιών στην Επεξεργασία Τροφίμων”.  Ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το Τμήμα Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτούμενο από τον “ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙI”.  
BUDGET: 20.000 €
 
 
Research Projects under approval
• “Advanced design and analysis of wind turbines including icing and erosion effects”. General Secretariat of Research & Technology, Grant “ARISTEIA”, 2012 – 2015,
BUDGET: 250.000 €
• “The origin of the astrophysical magnetic fields” General Secretariat of Research & Technology, Grant “ARISTEIA”, 2012 – 2015,
BUDGET: 120.000 €
 
 
Other ongoing Projects 
• “UPDATE AND IMPROVEΜΕNT OF THE INFRASTRUCTURE OF TEI SERRES RESEARCH LABAROTARIES” Operational Program NSRF “Macedonia – Thrace 2007-2013” Region of Central Macedonia, 2010-2013.
BUDGET allocated for Mechanical Engineering Department: 1.300.000 € 
• Dynamic behavior analysis of exhaust gas units at the Amintaio power-plant of the Hellenic Public Power Corporation (2012).
BUDGET: 1.500 €

 

Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών


Πρωταρχικός στόχος της Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ( ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών, μέσω της προσαρμογής του στις ακαδημαϊκές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 
Scroll Up