ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΛΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΛΑΣ με κύριο αντικείμενο τις ανακαινίσεις χώρων, την εκπόνηση μελετών και εγαταστάσεων Φυσικού αερίου ενδιαφέρεται

Για ένα άτομο για πρακτική μηχανολόγο μηχανικό.

Best Regards

Goulas Nikolaos
Ag. Dimitriou 5,

Thessaloniki, Greece

Tel. +0030-2310-234032

E-mail: goulasn@otenet.gr

 
Scroll Up