• Greek
  • English (United Kingdom)

Engineering Department

search

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

Υπόμνημα Τμήματος Μηχανολογίας επί του Σχεδίου "Αθηνά"

Στις 31/1/2013 δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», που αφορά στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Το εν λόγω σχέδιο βασίστηκε σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των Ιδρυμάτων, κατόπιν εισήγησης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών αποτελεί την κατάλληλη ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία αφενός μεν διατηρεί την ακαδημαϊκή της ταυτότητα με έδρα τις Σέρρες, αφετέρου δε απορροφά το Τμήμα Οχημάτων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. Έξι ημέρες αργότερα το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στο Τ.Ε.Ι Σερρών το υπ' αριθμόν 1252/6.2.2013 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών, ενώ απορροφά το Τμήμα Οχημάτων, μεταφέρεται παραδόξως στη Θεσσαλονίκη. 

Εάν υιοθετηθεί αυτή η θέση, η οποία ακαδημαϊκά είναι παντελώς άστοχη και εσφαλμένη, το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, μία καθόλα άριστη και υγιής ακαδημαϊκή μονάδα αλλοιώνεται και οδηγείται σε αφανισμό, διότι η μεταφορά της έδρας της θα έχει αυτομάτως ως αποτέλεσμα τη διακοπή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου. Αυτό θα συμβεί μοιραία, διότι τόσο η εκπαιδευτική όσο και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Μηχανολογίας στηρίζεται κατ' εξοχήν στη χρήση του άκρως εξειδικευμένου εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού του, ο οποίος είναι εφάμιλλος των καλύτερων αντίστοιχων Τμημάτων παγκοσμίως (βλ. Σελ. 9, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βάσει της διεθνούς ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης, το Τμήμα Μηχανολογίας καλύπτει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Μηχανολογίας και ως εκ τούτου διαθέτει πλήθος εξειδικευμένων Εργαστηρίων, των οποίων ο εξοπλισμός είναι πολύ υψηλού κόστους (άνω των 7 εκ. €). Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο εξοπλισμός του Τμήματος αναβαθμίστηκε εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, απορροφώντας χρηματοδότηση ύψους 2 εκ. € από το ΕΣΠΑ. Η εν δυνάμει μη αξιοποίησή του, λόγω μεταφοράς της έδρας του Τμήματος, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πέραν τούτου, το μεγαλύτερο μέρος του εργαστηριακού εξοπλισμού είναι αδύνατον να απεγκατασταθεί και να μεταφερθεί χωρίς να επέλθει η απαξίωσή του. 

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την ευρεία διασύνδεση του Τμήματος Μηχανολογίας με τη Βιομηχανία, καθώς επίσης και τη δραστηριοποίησή του σε πληθώρα ερευνητικών έργων, το αποτέλεσμα μιας άστοχης αλλαγής έδρας θα είναι καταστροφικό για τη μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του Τμήματος, η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον ακαδημαϊκό χώρο, τους φοιτητές και τις παραγωγικές δομές της χώρας, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος.

Υπό τη θεώρηση των επιμέρους ποιοτικών και ακαδημαϊκών στοιχείων που εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω, προτείνουμε το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Σερρών να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του στην πόλη των Σερρών, ούτως ώστε να συνεχίσει αναλλοίωτα την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης υπηρετώντας υπεύθυνα τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και τεχνολογικές ανάγκες της χώρας.
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ

1) Διαθέτει άριστο εργαστηριακό και ερευνητικό εξοπλισμό (επιστημονικά όργανα, εξειδικευμένες διατάξεις, μηχανήματα, κλπ.), ο οποίος αναβαθμίστηκε πρόσφατα μέσω ΕΣΠΑ, και εκτιμάται συνολικά πάνω από 7 εκ. €, συνυπολογίζοντας τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Ο βαρύς εργαστηριακός εξοπλισμός είναι αδύνατον να μεταφερθεί χωρίς να υποστεί βλάβες και, κατά συνέπεια, να απαξιωθεί. Ορισμένες σταθερές διατάξεις είναι αδύνατο να απεγκατασταθούν, ενώ υπάρχουν και πολλές οι οποίες δε δύνανται να εγκατασταθούν εκ νέου χωρίς την ύπαρξη ειδικών κτηριακών υποδομών με κατάλληλες προδιαγραφές.

2) Διαθέτει σύγχρονες κτηριακές υποδομές, ειδικών προδιαγραφών, συνολικού εμβαδού 6200 m2. Ειδικά για τη στέγαση των βαρέων Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας και τη λειτουργία του αντίστοιχου εξειδικευμένου εξοπλισμού διατίθεται συνολική επιφάνεια 4000 m2. Ενδεικτικά αναφέρεται το Μετρολογικό Εργαστήριο, ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, για τη διεξαγωγή ελέγχων σε υλικά και μηχανολογικά προϊόντα. Στο συγκεκριμένο Εργαστήριο, μεταξύ άλλων, είναι εγκατεστημένος ένας Ψηφιακός Τομογράφος Ακτίνων-Χ, μοναδικός στη Νότια Ευρώπη, αξίας 550.000 € και μια Μηχανή Δοκιμών Υλικών 120 τόνων, μοναδική στην Ελλάδα, αξίας 300.000 €. 
 
3) Διαθέτει Εξωτερική Αξιολόγηση με άριστη γνωμοδότηση. Οι αξιολογητές χαρακτήρισαν τα Εργαστήρια του Τμήματος ως ισοδύναμα των καλύτερων Τμημάτων Μηχανολογίας παγκοσμίως: “The manufacturing labs are equivalent to the ones of good schools of Mechanical Engineering in the world” (βλ. Σελ. 9 Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολογίας).
 
4) Διαθέτει αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Αγγλόφωνο) στο «Σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Η λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχει εγκριθεί για τα επόμενα οκτώ χρόνια.
 
5) Συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, τα οποία απαιτούν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προκειμένου να υλοποιηθούν:

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (4 έργα) 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ (υλοποιείται 1 έργο και αναμένεται η αξιολόγηση σε 1 έργο ακόμη)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΓΕΤ, υλοποιείται 1 έργο)
Κουπόνια Καινοτομίας (ΓΓΕΤ, υλοποιείται 1 έργο)

Στο προηγούμενο διάστημα το Τμήμα ολοκλήρωσε με επιτυχία άνω των δέκα ερευνητικών και πλήθος βιομηχανικών έργων. 

6) Διασυνδέθηκε, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, με το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής του Πανεπιστημίου του TEXAS A&M, και διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του, στις Σέρρες, διεθνές Θερινό Σχολείο το οποίο παρακολουθούν Φοιτητές από όλο τον κόσμο (Είναι διετής θεσμός και θα επαναληφθεί τον επόμενο χρόνο).
 
7) Είναι στενά συνδεδεμένο με την Βιομηχανία, προσφέροντας τεχνολογικές υπηρεσίες με βάση το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τις υποδομές που κατέχει σε εταιρείες όπως:
 
ΕΤΕΜ, ΔΕΗ, ΕΒΖ, ΜΕΤΚΑ, ΕΛΚΕΜΕ, FIBRAN, ΚΡΙ-ΚΡΙ, KLEEMANN, DOPPLER, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., κ.α.

και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως:

KSA-Superalloys, FormAction, Εικονοτεχνική, NISBAU GmbH Γερμανίας κ.α.

  Το Τμήμα Μηχανολογίας συμπράττει σε διμερές ερευνητικό έργο με την εταιρεία AlphaStar Co./USA, η οποία εξελίσσει το λογισμικό GENOA για την ανάλυση αστοχίας σύνθετων προηγμένων υλικών.

8) Διατηρεί στενές ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια εγκεκριμένων ερευνητικών έργων, αλλά και εκτός αυτών, με άλλα ΑΕΙ: 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΠΘ
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης) 
Ακαδημία Αθηνών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου Kaiserslautern Γερμανίας
Frederick University of Cyprus, Τμήμα Μηχανολογίας
και τα ομοειδή Τμήματα των ΤΕΙ της χώρας μας.
 
9) Τα μέλη του Τμήματος διακρίθηκαν σε θεσμούς αριστείας:
Καλύτερης επιστημονικής εργασίας (ΜΙΤ-REVIEW).
Βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού σε διεθνή Διαγωνισμό Ρομποτικής (Design Challenge 2012).

10) To πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο των μελών ΕΠ του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών αποδεικνύεται από περισσότερες των 400 δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές.

11) Διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Συγκεκριμένα υπηρετούν 13 μέλη Ε.Π, ενώ 2 ακόμη μέλη Ε.Π εκλέχθηκαν το 2010 και εκκρεμεί ο διορισμός τους. 
12) Δείκτης διδακτικού προσωπικού προς αριθμό διδασκομένων: 1/109 σε σύνολο 1426 ενεργών φοιτητών.

13) Δείκτης αποφοίτησης φοιτητών σε ετήσια βάση: 110 απόφοιτοι προς 170 εισακτέους.

14) Απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας: Ποσοστό που αγγίζει το 82% στους πρώτους 12 μήνες (Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Σερρών).