• Greek
 • English (United Kingdom)

Engineering Department

search

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

Υλικοτεχνική Υποδομή - Εργ. Κατασκευαστικού Τομέα
Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Εργαλειομηχανών
PDF Εκτύπωση E-mail
Υλικοτεχνική Υποδομή - Εργ. Κατασκευαστικού Τομέα

MANUFACTURING TECHNOLOGY & MACHINE TOOLS LABORATORY
(MT-Lab)

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δαυΐδ Κωνσταντίνος 

Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Εργαλειομηχανών του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2001 με την ίδρυσή του. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα το Εργαστήριο αναπτύχθηκε σημαντικά αφού εξοπλίσθηκε με κατάλληλο μηχανολογικό και μετρολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή του τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην εκπόνηση τεχνολογικής έρευνας.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να παρέχει άριστη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Εργαλειομηχανών, των Μηχανουργικών Κατεργασιών και εν γένει των Τεχνολογιών Μορφοποιήσεων Μηχανολογικών Προϊόντων. Παράλληλα το Εργαστήριο αναπτύσσει συνεχώς και επικαιροποιεί την τεχνογνωσία του μέσω της υλοποίησης ερευνητικών έργων. Στη φιλοσοφία του Εργαστηρίου εντάσσεται επίσης και η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών προς τη βιομηχανία με την οποία το Εργαστήριο διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 • Μορφοποίηση μηχανολογικών προϊόντων μέσω μηχανουργικών κατεργασιών
 • Αυτοματοποίηση συστημάτων παραγωγής με υποστήριξη Η/Υ (CAD/ CAM /CAE)
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών με τη βοήθεια κατάλληλων μετροτεχνικών συστημάτων
 
 
 
 
Υποδομές

 
 
Κατώψεις Χώρων
 
 
 
 
  
 
Εργαστήριο CNCΕργαστήριο Μετρολογίας
 
 
 
 
Εξοπλισμός

 
Μηχανές
 1. CNC κέντρο κατεργασιών (DECKEL-MAHO MH600C 5-αξόνων)
 2. CNC κέντρο τόρνευσης (DMG CTX ALPHA 500 4-αξόνων)
 3. CNC φραιζομηχανή (Liliancontroller Heidenhein 530 i TNC 3-αξόνων)
 4. CNC εκπαιδευτικοί τόρνοι (3x EMCO, 1x Denford Starturn 8)
 5. CNC εκπαιδευτικός σταθμός (Heidenhein TNC)
 6. Υψηλόστροφη άτρακτος για μικροκατεργασίες (IBAG HFK 95 S40 P)
 7. Ρομποτικός βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας (KAWASAKI RS005L)
 8. Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping, Rapid Tooling Z-CORPORATION)
 9. Μηχανή εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, λυγισμού 120 tn (INSTRON KN1200)
 10. Μηχανή στρέψης (INSTRON 55MT2)
 11. Μηχανή κόπωσης (INSTRON 8801)
 12. Δοκιμαστήριο κόπωσης επικαλύψεων
 13. Συμβατικές εργαλειομηχανές (Τόρνοι, φρέζες κλπ.)
 14. Αυτόματη μηχανή λείανσης μεταλλογραφικών δοκιμίων (STRUERS TegraPol-25)
 15. Μηχανή κοπής δοκιμίων μεταλλογραφικού ελέγχου (Mecatome TZ55/300)
 16. Εργαστηριακός φούρνος θερμικών κατεργασιών μετάλλων οριζόντιος (RAYPA HM-9 MP)
 17. Συσκευή επιμεταλλώσεων και επιφανειακών θερμικών κατεργασιών μετάλλων (Flame Powder Gun, 5PII Gas/Air Control Unit)
 
 
Μετρητικές Συσκευές
 1. Ψηφιακός X-RAY Τομογράφος CT (WERTH TOMOSCOPE HV 225 COMPACT)
 2. Ψηφιακά καθοδηγούμενη μηχανή μετρήσεων CMM (DEA - ΗΕΧΑGON, PIONNER 05.06.04)
 3. Στοιχειακός αναλυτής τύπου WDXRF (Bruker AXS STiger)
 4. 3D οπτικό Προφιλόμετρο (White Light Interferometer VEECO ΝΤ1100)
 5. Οπτικό Μικροσκόπιο (OLYMPUS BX51M με ψηφιακή κάμερα)
 6. Οπτικό Στερεοσκόπιο (OLYMPUS SZX9 με ψηφιακή κάμερα)
 7. Συσκευή σάρωσης και ψηφιοποίησης στερεών αντικειμένων (HDI ADVANCE SΕ)
 8. Κάμερα λήψης υψηλής ταχύτητας (MIKROTRON Motion Blitz EOS Mini2)
 9. Φορητό θερμογραφικό σύστημα υπερύθρων (FLIR P660)
 10. Μικροσκληρόμετρο Vickers (Wolpert 402MVA CCD)
 11. Ψηφιακό Σκληρόμετρο Rockwell (Wilson 574T)
 12. Φορητό σκληρόμετρο (Proceq Equotip2)
 13. Σκληρόμετρο πλαστικών (Durometer Sauter HBD 100-0)
 14. Ψηφιακά Τραχύμετρα (TESA RugoSurf 10GDIAVITE DT-100)
 15. Ψηφιακή μικρομετρική τράπεζα (Sylvac System ±1μm)
 16. Υπερηχογράφος για μη καταστροφικό έλεγχο NDT (Εchograph 1086 Karl DEUTSCH)
 17. Συσκευή μέτρησης πάχους επικαλύψεων (Leptoskop 2041 Karl DEUTSCH)
 18. Ρωγμόμετρο (Crack Depth Measurement RMG1045 Karl DEUTSCH)
 19. Αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης (KISTLER: 8692C, 8141Α, CTC: AC102-1A)
 20. Αισθητήρας μέτρησης ακουστικής ακτινοβολίας (KISTLER 8152B)
 21. Αισθητήρας δύναμης-επιτάχυνσης για Modal Ανάλυση (KISTLER 8770A)
 22. Μηκυνσιόμετρα με συσκευή λήψης μετρήσεων (ΗΒΜ Spider8)
 23. Επαγωγικά μετατοπισιόμετρα LVDT (AML ±50mm, ±0.5mm)
 24. Δυναμομετρική τράπεζα 3-αξόνων (KISTLER 9257B, ±5kΝ)
 25. Δυναμοκυψέλες (8x HBM-Z6FC3 100kg)
 26. Συσκευή ανάλυσης ταλαντώσεων και δυναμικής Ζυγοστάθμισης (VMI EasyBalancer)
 27. Συσκευή Laser μετρήσεων επιπεδότητας, ευθυγραμμότητας κλπ. (VMI EasyLaser)
 28. Συσκευή λήψης και επεξεργασίας σημάτων (National Instruments 1MHz)
 29. Ψηφιακός παλμογράφος 60 MHz (Agilent DSO 1002A)
 30. Ψηφιακή γεννήτρια σήματος (Hung Chang 9205)
 31. Προγραμματιζόμενος ελεγκτής PLC (Simatic S7-300)
 32. Συσκευή μέτρησης έντασης ήχου - Ντεσιμπελόμετρο (ST-805)
 33. Ψηφιακό στροφόμετρο (Lutron DT2236)
 34. Ψηφιακός ζυγός ακριβείας (CAS MWII ±0.01gr)
 35. Ψηφιακά μικρόμετρα (ΤΙΜΕ 0÷25mm, 25÷50mm, 50÷75mm)
 36. Ψηφιακά πολύμετρα (5x Protek 506, Escort ECT-680, Metex M-387OD)
 37. Τροφοδοτικά DC (3x MASTECH HY5003 0÷50VDC)
 38. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Olympus E500)
 
 
Λογισμικό 
 1. Λογισμικό σχεδιασμού μηχανολογικών προϊόντων 3D-Design: CAD (SolidWorksTOPSOLIDALIBRE)
 2. Λογισμικό προετοιμασίας εκτέλεσης μηχανουργικών κατεργασιών: CAM (SolidCAMTopSolid'CAMEdgeCam)
 3. Λογισμικό ανάλυσης FEM πεπερασμένων στοιχείων: CAE (ANSYS, ALGOR, COMSOLGENOA)
 4. Λογισμικό διεξαγωγής και ανάλυσης βιομηχανικών μετρήσεων (LABVIEW)
 5. Λογισμικό καταγραφής σημείων στο χώρο με χρήση CMM μηχανής (Pcdmis Basic)
 6. Λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας νέφους σημείων (Leios StudioFlex Scan 3D)
 7. Λογισμικό επεξεργασίας νέφους σημείων STL (Geomagic Studio 2012)
 8. Λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων ψηφιακής τομογραφίας (VG STUDIOMAX V2.2) (Εικόνα PDF)
 
 
 
 

Εκπαιδευτικό Έργο


 Το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων: 

Εργαλειομηχανές

Μηχανικές Διαμορφώσεις και Τριβολογία

Ποιοτικός Έλεγχος

Σχεδίαση με Η/Υ

Σχεδιασμός Κατασκευών

 

Ερευνητικές και Τεχνολογικές Υπηρεσίες


1. Εκπόνηση πληροφοριών κατεργασίας ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών (CNC).

2. Σχεδιομελέτη και κατασκευή μηχανολογικών προϊόντων μέσω συστημάτων CAD/CAM

3. Σχεδιομελέτη και κατασκευή καλουπιών χύτευσης υπό πίεση, διαμορφωτικών και κοπτικών καλουπιών.

4. Σχεδιομελέτη και κατασκευή δοκιμαστηρίων μελέτης αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων.

5. Μελέτη στατικής και δυναμικής αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων και διατάξεων μέσω υπολογισμών με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (FΕΜ).

6. Μέτρηση διαφόρων γεωμετρικών και επιφανειακών μεγεθών. Χαρακτηρισμός επιφανειών.

7. Δημιουργία πρωτοτύπων με τη μέθοδο ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping, Rapid Tooling).

8. Διεξαγωγή δυναμικής ζυγοστάθμισης υπό συνθήκες λειτουργίας.

9. Μετρήσεις ελέγχου ταλαντωτικής συμπεριφοράς βιομηχανικών κατασκευών και μηχανών.

10. Έλεγχος ακριβείας εργαλειομηχανών και ευθυγράμμισης μηχανολογικών διατάξεων με χρησιμοποίηση ακτίνων Laser.

11. Εκπόνηση πληροφοριών ψηφιακής καθοδήγησης βιομηχανικών βραχιόνων (Βιομηχανικά ρομπότ).

12. Σχεδιομελέτη βιομηχανικών αυτοματισμών.

13. Μη καταστροφικοί έλεγχοι (υπερηχογραφία, ρωγμών, πάχους επικαλύψεων)

14. Μηχανικές δοκιμές αντοχής υλικών (Εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, στρέψης)

15. Μεταλλογραφικός έλεγχος υλικών και μηχανικών ιδιοτήτων

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής και αυτοματισμού. Παρουσίαση νέων μεθόδων και τεχνικών, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής.

2. Αξιολόγηση Ψηφιακά καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών CNC και προϊόντων λογισμικού CAD /CAM/ CAE για ένταξή τους σε βιομηχανική παραγωγή.

 

Σεμινάρια


 

 1. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της βιομηχανίας σε θέματα αξιοποίησης, χρήσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής.
 2. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, workshops για την επιμόρφωση, ενημέρωση σε θέματα σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών στην περιοχή των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής.

 

 
 
Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών - Ανυψωτικών και Μεταφορικών Μηχανών
PDF Εκτύπωση E-mail
Υλικοτεχνική Υποδομή - Εργ. Κατασκευαστικού Τομέα

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Αναστάσιος (Καθηγητής)

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Ανυψωτικών & Μεταφορικών Μηχανών ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την σύνθεση των μηχανολογικών κατασκευών γενικά και των συστημάτων ανύψωσης και μεταφοράς ειδικότερα. Το αντίστοιχο μάθημα συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών της Μηχανολογίας, όπως Μηχανική, Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική, Στοιχεία Μηχανών, Υδραυλικά Συστήματα, κλπ., γι' αυτό και η αποστολή του εργαστηρίου επικεντρώνεται στο να καθοδηγήσει το Σπουδαστή στη σωστή εφαρμογή των γνώσεων που αποκτά στα αντίστοιχα βασικά μαθήματα, συνδυάζοντας και συνθέτοντας αυτές με τις νέες γνώσεις που αναφέρονται στα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ολοκληρωμένη σχεδίαση και τον υπολογισμό συγκεκριμένων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς, η οποία εκτείνεται από την αρχική σύλληψη της αρχής λειτουργίας του συστήματος, μέχρι την εκπόνηση των απαιτούμενων συνοπτικών και κατασκευαστικών σχεδίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση προβλημάτων λειτουργικότητας, κατασκευαστικής διαμόρφωσης, αντοχής, δυνατότητας συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης, κόστους, βάρους και όγκου, καθώς και της ορθολογικής χρήσης των προσφερομένων υλικών για τις σχεδιαζόμενες κατασκευές. Στο εργαστήριο γίνεται ανάλυση των εξής επιμέρους τμημάτων ενός συστήματος μη συνεχούς μεταφοράς (γερανογέφυρα): Σύστημα ανύψωσης, Σύστημα πέδησης, Σύστημα πορείας, Μεταλλική κατασκευή, Κατασκευαστικά μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας και της διαθεσιμότητας των ανυψωτικών και μεταφορικών συστημάτων.

Επίσης γίνεται ανάλυση των επιμέρους τμημάτων ενός συστήματος συνεχούς μεταφοράς (μεταφορική ταινία): Κινητήριος μηχανισμός, Μεταφορικός ιμάντας, Διατάξεις προέντασης, Μεταλλική κατασκευή και έδραση του ιμάντα, Συστήματα καθαρισμού και προστασίας. Στο εργαστήριο οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν και να ελέγξουν τις παραπάνω γνώσεις με την βοήθεια μιας σειράς από απλές ή σύνθετες ανυψωτικές διατάξεις, χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες, που υπάρχουν στο εργαστήριο και χρησιμοποιούνται σαν πρότυπα μετρήσεων και δοκιμών. Με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πρακτική εφαρμογή και τις ανάγκες ενός μηχανικού της πράξης, ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση, τη σχεδίαση και την υποστήριξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών - Ανυψωτικών & Μεταφορικών Μηχανών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

- Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές

- Στοιχεία μηχανών Ι

- Στοιχεία μηχανών ΙΙ

- Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

- Μεταλλικές Κατασκευές

 

 
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών
PDF Εκτύπωση E-mail
Υλικοτεχνική Υποδομή - Εργ. Κατασκευαστικού Τομέα

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΓΚΟΤΣΗΣ Πασχάλης (Καθηγητής)

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

- Μηχανική Ι

- Μηχανική ΙΙ

- Ταλαντώσεις.

- H μέθοδος των Πεπερασμένων στοιχείων.

 

 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών
PDF Εκτύπωση E-mail
Υλικοτεχνική Υποδομή - Εργ. Κατασκευαστικού Τομέα

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ Κων/νος (Αν. Καθηγητής)

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών εντασσόμενο στον Κατασκευαστικό Τομέα από το 2006, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και συσκευών πολύ σύγχρονων, για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την:

- χύτευση μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου

- κοπή και προπαρασκευή μεταλλικών δοκιμίων

- παρατήρηση της δομής των δοκιμίων στο μικροσκόπιο

- μέτρηση σκληρότητας δοκιμίων

- μέτρηση αντοχής δοκιμίων

για να γίνει κάτι τέτοιο φυσικά έγινε και η ανάλογη προμήθεια εξοπλισμού.


Έτσι σήμερα το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με


 

- φούρνο ηλεκτρικό για την τήξη των μετάλλων

- καλούπια για την χύτευση των τηγμάτων

- κόφτη ηλεκτρικό για το κόψιμο των δοκιμίων

- λειαντικές μηχανές για την λείανση των δοκιμίων

- μικροσκόπιο για την παρατήρηση των δοκιμίων

- σκληρόμετρο για την μέτρηση της σκληρότητας των δοκιμίων

- εφελκυστική μηχανή μέτρησης της αντοχής σε εφελκυσμό

πρέπει να σημειωθεί και να τονισθεί πως πέρα από την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην πραγματοποίηση πτυχιακών εργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος.


Εκπαιδευτικό Έργο


 

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

- Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

- Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>