Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  • Αναστάσιος ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49153
fax: +30-23210-49285
e-mail:amois@ihu.gr

Συντονιστική Επιτροπή:
  • Κωνσταντίνος ΔΑΥΙΔ,  Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49157
fax: +30-23210-49285
e-mail: david@ihu.gr

  • Αθανάσιος ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49213
fax: +30-23210-49285
e-mail: kats@ihu.gr

  • Κώστας ΚΛΕΪΔΗΣ,Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49122
fax: +30-23210-49285
e-mail: kleidis@ihu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
  • Μελπομένη ΝΤΟΚΑ, Γραμματέας

τηλ.: +30-23210-49125
fax: +30-23210-49285
e-mail: info@mech.ihu.gr