Πανταζόπουλος Αθανάσιος

Ονοματεπώνυμο: Πανταζόπουλος Αθανάσιος
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049221
email: rebeccakassami@gmail.com

 

Τίτλοι Σπουδών
1981 : Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
1986 : Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής – Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
1987 : Διδακτορικό Δίπλωμα – Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Δημοσιεύσεις – Καινοτομία

  1. Διδακτορική Διατριβή: Μεθοδολογία Πρόβλεψης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πάτρα, 1987
  2. “A mathematical model for automatic pattern recognition on the structure of cancellous bone” – (co-author: D.Deligianni), Proceedings of the AMSE International Conference on Modeling and Simulation – 1987.
  3. “The structure Detection in trabecular Bone through a pattern recognition method”, (co-author: D.Deligianni), Proceedings of the IFIP International Conference on System Modeling and Optimization – 1987.
  4. “ A Computational study of an algorithm for finding the k most vital elements of s-t planar directed networks (co-authors: D. Ivanchev, D. Kydros ), Proceedings of the 25th Jub. Sum. School on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, 1999, Sozopol, Bulgaria, Heron Publishing House. (ISBN 954-580-094-1)
  5. “Συμπληρωματική Εκπαίδευση από Απόσταση Αποφοίτων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με Χρήση Τηλεματικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Πολυμέσων“ (με Δ. Κύδρο, Β. Μαμούδη, Γ. Ναυροζίδη), εργασία που παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση“, Πάτρα, 2000.

 

 
Scroll Up