ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
793/τ.Β΄/27.02.2021)  έχουμε παράταση τηλεργασίας  από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

 
Scroll Up