ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 3/5/2021

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ.26380 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1682/τ.Β΄/24.04.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με
φυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασία  μέχρι τη
Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

 
Scroll Up