ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. επιθυμεί να απασχολήσει Τελειόφοιτο σπουδαστή ΤΕΙ Μηχανολογίας για την εξάμηνη πρακτική του άσκηση

Περιγραφή Θέσης/ Καθήκοντα: Η θέση αφορά το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του εργοστασίου Οινοφύτων:

1. Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων

2. Δειγματοληψίες

3. Αρχειοθετήσεις

Τόπος Εργασίας Οινόφυτα Βοιωτίας (διατίθεται μεταφορικό μέσο από και προς το εργοστάσιο)

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά): Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση.

Ατομικές Ικανότητες:  Προφορική Επικοινωνία  Γραπτή Επικοινωνία  Ομαδικότητα  Αντίληψη/Κατανόηση
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2262053814 και 6974403814- Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (κος Δημήτρης Χατζηγιαννίδης)

ή στο email hr@symetal.vionet.gr

http://www.symetal.gr

 
Scroll Up