Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες

 

Τομέας Υποδομής


Αρπατζάνης Νικόλαος  
Κεραμεύς Ηλίας 
Τσούκας Βασίλειος 

 

Κατασκευαστικός Τομέας 


Αθανασίου Μιχαήλ
Ασημακόπουλος Αντώνιος  
Μάλιαρης Γεώργιος
Φριδερίκος Ορέστης

 

Ενεργειακός Τομέας


Ζαχαρούδης Γεώργιος
Καπαγιαννίδης Αναστάσιος
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Λιούσας Βασίλειος
Μισηρλής Δημήτριος
Μπαλτζίδης Παναγιώτης
Παπακώστα Κυριακή
Πολατίδης Χρήστος

Στην περίπτωση που κάποιος Επιστημονικός ή Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος απασχολείται σε περισσότερους από έναν Τομείς, θεωρείται ότι ανήκει σ’ εκείνον τον Τομέα στον οποίο συγκεντρώνει τις περισσότερες ώρες ανάθεση

 
Scroll Up