Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική με έμφαση σε κατεργασίες μορφοποίησης (APP 18962)»

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική μεέμφαση σε κατεργασίες μορφοποίησης (APP 18962)».

Δείτε σχετικά, εδώ.

 
Scroll Up