Α & Δ ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ (Ένταξη φοιτητών για πρακτική άσκηση)

Η εταιρία Α & Δ ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ ανήκει στο χώρο των περονοφόρων οχημάτων έργου για περισσότερο
από 30 χρόνια και ενδιαφέρεται για ειδικότητες όπως μηχανικοί οχημάτων, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί κλπ ώστε να
πάρουν τα εφόδια τα οποία χρειάζονται για την μελλοντική τους πορεία

Στέφανος Κυριαζίδης
Διευθυντής Πωλήσεων

4ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών (πλησίον Α’ ΚΤΕΟ) Τ.Κ.: 546 28
Τηλ.: 2310 755800
Fax : 2310 753939
Κιν. : 6951 654999
Mail: sk@godosidi.gr
http://www.godosidi.gr

 
Scroll Up