Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας στην θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Θέμα: Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας στην θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρομηχανολογικές

Εγκαταστάσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι παρακολουθούν την θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, ότι τα μαθήματα θα γίνονται πλέον στον χώρο του Εργαστηρίου των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, στο κτίριο των Βαρέων Εργαστηρίων των Μηχανολόγων αντί της αίθουσας 106, την ίδια ημέρα και ώρα (Δευτέρα 12.00 έως 15.00). Έναρξη την Δευτέρα 18.3.2019.

Σέρρες, 14.3.2019

 

Ο Διδάσκων

Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Καθηγητής

 

 

 

 
Scroll Up