Ανακοίνωση Αποτελέσματος Εκλογής στη Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική», της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι, κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος στις 19-2-2015, εξελέγη ο κ. Σοφιαλίδης Δημήτριος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική», της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.».
Αριθμών Παρόντων Εκλεκτόρων κατά την εκλογή : Δέκα (10).
Σύνολο θετικών ψήφων : Δέκα (10).

Ο κ. Σοφιαλίδης Δημήτριος, εκλέγεται ομόφωνα στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή.

Σέρρες 20-2-2015

Ο Πρόεδρος του τμήματος

Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής

 
Scroll Up