ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ_ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

1.Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τηνέναρξη πρακτικής άσκησης (εις διπλούν), μία για το Γραφείο Πρακτικής & μία για τονΦορέα Υποδοχής.

2.Έντυπα έναρξης πρακτικής άσκησης

http://praktiki.teicm.gr/entry-forms (κατεβάστε τα έντυπα από τον σύνδεσμο).

3.Αναλυτική Βαθμολογία.

4.Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος.

                                                                                                                   Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται στην διεύθυνση:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62 124, Σέρρες

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 από την Δευτέρα 09.09.2019 έως και την Τετάρτη 25.09.2019

Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 
Scroll Up