ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Εργ. Μηχανολογικού Σχεδίου (5ετούς)  προαιρετικό»

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Εργ. Μηχανολογικού Σχεδίου (5ετούς)  προαιρετικό»

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της Δευτέρας 20/12 καθώς και της Τρίτης 21/12 θα πραγματοποιηθούν Διαδικτυακά. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε.

Δευτέρα 20/12 , ώρα 12:00 και τα δύο τμήματα θα συνδεθούν κοινή ώρα.

Τρίτη 21/12 , ώρα  11:00 και τα δύο τμήματα θα συνδεθούν κοινή ώρα.

Διεύθυνση απευθείας σύνδεσης: https://zoom.us/j/96707907571

 

 

Η διδάσκουσα

Ουρδούδη  Βαΐα         

 
Scroll Up