Ανακοίνωση για τα Μαθήματα : Μαθηματικά ΙΙΙ και Αριθμητική Ανάλυση

Ανακοινώνεται ότι, το Μάθημα Μαθηματικά ΙΙΙ του 3ου Εξαμήνου
είναι Μάθημα του ΝΕΟΥ, 5ετούς Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, δηλαδή
αφορά στους εισαχθέντες στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 κι
εντεύθεν (οι οποίοι και υποχρεούνται να το δηλώσουν). Δεν αφορά στους
φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ, δηλαδή όσους εισήχθησαν στο
Τμήμα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2019!

Αντ’ αυτού, οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ που
υπολείπονται (χρωστούν) Μαθήματα του 3ου Εξαμήνου των Σπουδών τους,
υποχρεούνται να δηλώσουν το Μάθημα Αριθμητική Ανάλυση! Το Μάθημα αυτό,
παρόλο που εντάχθηκε στο 4ο Εξάμηνο των Σπουδών και θα διδαχθεί κατά το
Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021), θα εξεταστεί
κανονικά για τους 149 φοιτητές ΤΕΙ που το χρωστούν ΚΑΙ τον Ιανουάριο του
2021.

Για περισσότερες πληροφορίες – απορίες, οι φοιτητές μπορούν να
απευθύνονται στον Διδάσκοντα των εν λόγω Μαθημάτων, Αναπληρωτή Καθηγητή
και Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Κλεΐδη Κωνσταντίνο.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

 
Scroll Up