Ανακοίνωση για την προθεσμία δήλωσης της εξ’ απόστασης εξέτασης μαθημάτων του κου Σοφιαλίδη κατά την εξεταστική περιόδου του Φεβρουαρίου 2020

Ανακοινώνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις που θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Moodle (exams.mech.ihu.gr) προϋποθέτει την έγκαιρη εγγραφή των φοιτητών στο αντίστοιχο μάθημα. Η προθεσμία εγγραφής ορίζεται η Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 23:59), μετά την οποία η πλατφόρμα θα κλείσει και δεν θα δέχεται νέες εγγραφές.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία, διάρκεια, βοηθήματα κ.λπ. των εξετάσεων για γνωστοποιούνται ΜΟΝΟ μέσα από την πλατφόρμα των εξετάσεων.

Τα μαθήματα που αφορά η παραπάνω προθεσμία είναι τα:

  • Υδροδυναμικές Μηχανές – Θεωρία (4ετούς προγράμματος)
  • Στροβιλομηχανές (5ετούς προγράμματος)
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική Ρευστών και Μετάδοση Θερμότητας – Εργαστήριο (4ετούς προγράμματος)
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική Ρευστών και Μετάδοση Θερμότητας – Θεωρία (4ετούς προγράμματος).
  • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (5ετούς προγράμματος)

Ο διδάσκων,

Δημήτρης  Σοφιαλίδης

 
Scroll Up