Ανακοίνωση για τις εξετάσεις εργαστηρίων Στοιχείων Μηχανών ΙΙ

Η γραπτή εξέταση για όλα τα τμήματα θα διεξαχθεί στις αίθουσες θεωρίας
την Πέμπτη 17/1/2019 στις 12.00. Στην εξέταση θα επιτρέπονται όλα τα
βοηθήματα.

Ο διδάσκων
Ασημακόπουλος Αντώνης

 
Scroll Up