ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Αριθ. Πρωτ.: ΔΦ 10.1/20036_11/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει την προκήρυξη των  παρακάτω θέσεων μελών Δ.Ε.Π.:

……………………………………………………………………………………………

ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ :  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική με έμφαση σε κατεργασίες μορφοποίησης».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP18962  (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 1387/10-9-2020)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  09/01/2021

Πληροφορίες:  κα Τσιάρα, τηλ. 23210 49124.

……………………………………………………………………………………………………….

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις).

Θεσσαλονίκη,   11-12-2020

Ο Αντιπρόεδρος Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

& Πρόεδρος του ΕΛΚΕ  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Σταμάτιος Αγγελόπουλος

 

 
Scroll Up