ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ

Οι εξετάσεις της θεωρίας θα διεξαχθούν με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 9.00.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 23.59  στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com .

Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και διεύθυνση Email.

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το πρόγραμμα της εξέτασης. Οι φοιτητές θα χωρισθούν σε δύο ή τρεις ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Η πρώτη ομάδα θα εξετασθεί από τις 9.00 μέχρι τις 10.00. Η δεύτερη ομάδα από τις 10.20 μέχρι τις 11.20 και η τρίτη (εάν υπάρξει) από τις 11.45 μέχρι τις 12.45.

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή θα σημαίνει ότι αποδέχονται και τους όρους της εξέτασης από απόσταση λόγω της πανδημίας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση λευκές κόλλες, γραφική ύλη, όλες τις απαραίτητες σημειώσεις και βιβλία, την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, τον υπολογιστή  και το κινητό τους. Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλου ατόμου στον χώρο όπου βρίσκεται ο φοιτητής. Επίσης δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση του εξεταζόμενου από τον χώρο (ούτε για την τουαλέτα). Ο εξεταζόμενος υποχρεούται να έχει την κάμερα του υπολογιστή του ανοικτή καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης προσαρμοσμένη έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του εξεταζόμενου αλλά και της επιφάνειας του γραφείου του.

Μετά το πέρας της εξέτασης οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίσουν τις λύσεις των ασκήσεων και θα βγουν οι ίδιοι μια φωτογραφία κρατώντας την ταυτότητά τους για ταυτοποίηση στοιχείων και θα τα αποστείλουν όλα μαζί στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com.

Τα θέματα των εξετάσεων θα σταλούν πέντε λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στο Email που θα έχει δηλώσει ο καθένας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει μόνον στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com. Δήλωση σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση θεωρείται σαν να μην έγινε.
  • Η εξέταση θα γίνει με την χρήση της πλατφόρμας Zoom, που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των μαθημάτων. Όχι με την ειδική πλατφόρμα των εξετάσεων.
  • Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν μόνον όσοι θα το έχουν δηλώσει έγκαιρα. Εάν δεν υπάρχει δήλωση συμμετοχής ή εάν η δήλωση δεν έχει γίνει έγκαιρα μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 23.59, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση. Αντίστροφα, εάν γίνει δήλωση συμμετοχής και τελικά δεν υπάρξει προσέλευση στις εξετάσεις, το γεγονός θα έχει άμεση επίπτωση στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
  • Η αποστολή των λύσεων μαζί με την φωτογραφία φοιτητή και ταυτότητας θα γίνει στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com. Ο κάθε φοιτητής αποχωρεί από την πλατφόρμα του Zoom μόνον αφού λάβει την επιβεβαίωση ότι οι λύσεις του έχουν φθάσει στην διεύθυνση παραλαβής.
  • Ο κάθε φοιτητής θα λάβει στο Email του τα δικά του θέματα. Θα έχει προηγηθεί στο μεταξύ την Δευτέρα 14/6 δοκιμαστική αποστολή μηνύματος σε όλες τις δηλωθείσες διευθύνσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η προφορική εξέταση των εργασιών του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 23 Ιουνίου, ημέρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώθηκε είναι κενή εξετάσεων.

Η αποστολή των εργασιών θα γίνει στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου στις 23.59.

Την Τρίτη 22 Ιουνίου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το πρόγραμμα της εξέτασης, με βάση τις εργασίες που θα έχουν αποσταλεί έγκαιρα.

Ο κάθε εξεταζόμενος θα εισέρχεται στην πλατφόρμα Zoom την προγραμματισμένη ώρα της εξέτασης με ανοικτή την κάμερα και χωρίς την παρουσία άλλου προσώπου και μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης θα αποχωρεί προκειμένου να εισέλθει ο επόμενος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Η αποστολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 18/6 στις 23.59. Οποιαδήποτε εργασία παραδοθεί αργότερα δεν θα ληφθεί υπόψη.
  • Η αποστολή θα γίνεται μόνον στην διεύθυνση moysiadest2020@gmail.com.
  • Η προφορική εξέταση θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Zoom, που χρησιμοποιήθηκε και για την διεξαγωγή των μαθημάτων. Όχι με την ειδική πλατφόρμα εξετάσεων.
  • Οι εργασίες που πρέπει να παραδοθούν υποχρεωτικά είναι οι ανελκυστήρες (μηχανικοί και υδραυλικοί), οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση) και το φυσικό αέριο. Προαιρετική είναι η εργασία των ηλεκτρολογικών.

 

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2 Ιουνίου 2021

Καλή επιτυχία

Ο διδάσκων

 
Scroll Up