ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Η τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων θα διεξαχθεί στις 18  ΜΑΪΟΥ  2021 Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην απονομή πτυχίων  να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις  23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021,  στο email της Γραμματείας.

Επισυνάπτεται  αίτηση: 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
Scroll Up