ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 26/4/2021

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ.24489 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1558/τ.Β΄/17.04.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με
φυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασία  μέχρι τη
Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.

 
Scroll Up