Αναστολή Πρακτικής Άσκησης 

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης 

    Λόγω της έκτακτης κατάστασης  με την εμφάνιση του ιού COVID-19, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783) και την αρίθμ. απόφαση 4/17-03-2020 της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ αναστέλλεται  κατά το επόμενο χρονικό διάστημα η Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και  ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 01-04-2020. Διευκρινίζεται ότι, η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Πανεπιστημίων, δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών.

 

 

 

 
Scroll Up