Ανασυγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π.

Ανασυγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με το γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ.

 
Scroll Up