ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : Τεχνική Φυσικών Διεργασιών & Συστήματα Κίνησης Οχημάτων

Τα μαθήματα ΤΦΔ -θεωρία & ΣΚΟ -θεωρία της Τρίτης 21/5/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο διδάσκων

Γκεϊβανίδης Σάββας

 
Scroll Up