ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” της Τρίτης  23 Φεβρουαρίου και “ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ”

Τα μαθήματα του κ. Ανθυμίδη “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” της Τρίτης  23 Φεβρουαρίου και “ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ” της Τετάρτης  24 Φεβρουαρίου  δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

ο διδάσκων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανθυμίδης Κ.

 
Scroll Up