ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Το μάθημα Χυτεύσεις -Συγκολλήσεις της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2021, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα κ.Ανθυμίδη Κ. στη Συνέλευση του τμήματος. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021,την ίδια ώρα.

ο διδάσκων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανθυμίδης Κ.

 
Scroll Up