Αγγελία Πρακτικής Άσκησης

Η ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics στην περιοχή των Βαλκανίων, ενδιαφέρεται για την απασχόληση τελειόφοιτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Η εταιρία προσφέρει προοπτική στους υποψήφιους για μονιμοποίηση και εξέλιξη ανάλογα με την απόδοση τους, καθώς και την δυνατότητα απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξης της δημιουργικότητάς τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
• Φοίτηση σε Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
• Καλή γνώση Microsoft Office (excel, word, outlook)
• Επιθυμητή η Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Ικανότητα Εργασίας και Προσαρμογής σε Εταιρικό Περιβάλλον
• Ικανότητα να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Καθήκοντα:
• Συμμετοχή στην Συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού
• Συμμετοχή στην Τήρηση του Φυσικού και Ηλεκτρονικού Αρχείου Συντήρησης και ISO
• Συμμετοχή σε Τεχνικά Projects
• Εβδομαδιαίες και Μηνιαίες Μετρήσεις

Τόπος Πρακτικής Άσκησης: Καλοχώρι – Επισημαίνεται ότι υπάρχει στάση του Λεωφορείου της Γραμμής 40 μπροστά από τα γραφεία της εταιρίας.

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο agiannopoulos@makios.gr και στο θέμα να αναγράψουν «Πρακτική Άσκηση- Τεχνική Διεύθυνση».

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Με εκτίμηση,

Panagiotis Kortesis
Officer, HR Dept
[makios] 5th klm Thessaloniki-Kalohori Rd
546 28, Thessaloniki GR
Tel: +30 2310 573191
Fax: +30 2311 998295
www.makios.gr<http://www.makios.gr/>

 
Scroll Up