Αγγελία Πρακτικής Άσκησης Εταιρεία Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Η Εταιρεία Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Νέα Ευκαρπία και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, ενόψει του εαρινού 6μηνου Απρίλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019, επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητή/τρία από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με σκοπό την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Κύριο αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών:

Μηχανολογική Υπηρεσία1) Η υποστήριξη της Μηχανολογικής Υπηρεσίας και κυρίως των Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών αυτής για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του Τομέα.2) Παρακολούθηση του συστήματος προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που διατηρεί η Εταιρεία, μέσω της χρήσης του module SAP PM.3) Χρήση του ERP (SAP S4) της Εταιρείας για την έκδοση των απαραίτητων καθημερινών υποστηρικτικών δελτίων της Υπηρεσίας.4) Συμμετοχή στα διάφορα τμήματα της Μηχανολογικής Υπηρεσίας και ενημέρωσή τους επάνω στο Μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ανά τμήμα.5) Συμμετοχή στα διάφορα project αναφορικά με τα νέα επενδυτικά έργα που καλείται να υλοποιήσει το Εργοστάσιο, ώστε να συνδράμουν αφενός στη διαδικασία της μελέτης και ελέγχου των σχεδίων εγκατάστασης και αφετέρου στην υλοποίηση αυτών.6) Συμμετοχή σε project βελτιστοποίησης του αποθέματος των ανταλλακτικών και κοινών υλικών, τα οποία υπάρχουν ως απόθεμα στην αποθήκη υλικών του εργοστασίου.7) Συμμετοχή κατά την εφαρμογή των διαφόρων μη καταστρεπτικών ελέγχων, οι οποίοι υλοποιούνται περιοδικά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου.8) Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων δισδιάστατης ή τρισδιάστατης απεικόνισης (Autodesk AutoCAD 2017 & Autodesk Inventor 2018)για την υλοποίηση μηχανολογικών σχεδίων νέων ανταλλακτικών ή δικτύων, τα οποία χρησιμοποιεί το Εργοστάσιο.9) Εκπαίδευσή επάνω στα συγγράμματα χρήσης και συντήρησης του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού του Εργοστασίου.10) Εκπαίδευσή σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία θα επέλθει μέσω των καθημερινών και περιοδικών εκπαιδεύσεων του Εργοστασίου.11) Συμμετοχή σε Επιθεωρήσεις Ασφάλειας.

Ηλεκτρολογική Υπηρεσία1) Η υποστήριξη της Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας και κυρίως των Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Ηλεκτρονικών αυτής για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του κάθε Τομέα.2) Παρακολούθηση του συστήματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατηρεί η Εταιρεία, μέσω της χρήσης του module SAP PM.3) Χρήση του ERP (SAP S4) της Εταιρείας για την έκδοση των απαραίτητων καθημερινών υποστηρικτικών δελτίων της Υπηρεσίας.4) Συμμετοχή στα διάφορα Τμήματα της Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας και ενημέρωσή τους επάνω στο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ανά Τμήμα (Ηλεκτρολογικός / Ηλεκτρονικός Τομέας, Αυτοματισμοί).5) Συμμετοχή στα διάφορα project αναφορικά με τα νέα επενδυτικά έργα που καλείται να υλοποιήσει το Εργοστάσιο, ώστε να συνδράμουν αφενός στη διαδικασία της μελέτης και ελέγχου των σχεδίων εγκατάστασης και αφετέρου στην υλοποίηση αυτών.6) Συμμετοχή σε project βελτιστοποίησης του αποθέματος των ανταλλακτικών και κοινών υλικών, τα οποία υπάρχουν ως απόθεμα στην αποθήκη υλικών του Εργοστασίου.7) Συμμετοχή στη συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού μηχανογράφησης (υπολογιστές, δίκτυα, λογισμικό)8) Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Eplan) για την υλοποίηση ηλεκτρολογικών σχεδίων.9) Εκπαίδευσή τους επάνω στα συγγράμματα χρήσης και συντήρησης του κύριου εξοπλισμού του εργοστασίου.10) Εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία θα επέλθει μέσω των καθημερινών και περιοδικών εκπαιδεύσεων του εργοστασίου.11) Συμμετοχή σε Επιθεωρήσεις Ασφάλειας.

Παπουτσόπουλος Νικόλαος

Προϊστάμενος Ανθρώπινου ΔυναμικούΕργοστασίου Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2310 398-630email : papoutsopoulos@titan.gr

 
Scroll Up