Αγγελία Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην ΕΥΑΘ

Η εταιρεία ΕΥΑΘ ΑΕ επιθυμεί να απασχολήσει τρία (3) άτομα για πρακτική άσκηση ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών για το εαρινό εξάμηνο.
Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης από 04-03-2020 έως και την κάλυψη των θέσεων και κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος) και ώρες 10:00 – 12:00.

Όλη η πληροφόρηση και το έντυπο αίτησης υπάρχουν στο site της ΕΥΑΘ: www.eyath.gr (Νέα> Ευκαιρίες Απασχόλησης – Προκηρύξεις

 
Scroll Up