Ανθυμίδης Κων/νος

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ανθυμίδης
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιφανειακές Κατεργασίες – Χυτεύσεις – Συγκολλήσεις
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049221
email: kanth@teiser.gr

 

Τίτλοι Σπουδών

 1. 1997-2002. Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό «Άριστα».
 2. 1991-1997. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 3. 1988-1991. Απολυτήριο 1ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών
  Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (Άριστα – Proficiency).

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας στο Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών επιφορτίστηκα με τη διδασκαλία των εξής υποχρεωτικών μαθημάτων: «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών», «Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών», «Σχεδίαση με χρήση Η/Υ», «Μηχανολογικό Εργαστήριο», «Μηχανολογικό Σχέδιο», «Εργαλειομηχανές», «Τεχνική Συγκολλήσεων», «Σχεδιασμός Κατασκευών».
Έκδοση του βιβλίου «Σχεδίαση με Η/Υ», που κοστολογήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και μοιράζεται στους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολογίας και άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, καθώς και άλλων ΑΕΙ (π.χ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Πειραιά κ.α.). Επίβλεψη πολλών πτυχιακών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρω: «Διερεύνηση μεταλλογραφικής δομής, μηχανικών ιδιοτήτων και δομικών ατελειών, προϊόντων χύτευσης φαιού χυτοσιδήρου», «Τεχνολογία συγκολλήσεων και ειδικά συγκολλήσεις ανοξείδωτου χάλυβα» κ.α..
Επικουρική διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρω: «Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ», «Επιλογή και Αστοχία Υλικών», «Πειραματικές Μέθοδοι Μελέτης των Υλικών», «Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες». Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρω: «Παρασκευή επικαλύψεων σε αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης», «Παρασκευή επικαλύψεων βορίου σε αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης», «Προσδιορισμός της αντοχής σε κόπωση επιστρωμάτων βορίου σε μεταλλικά υποστρώματα» κ.α..

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, που εκπονήθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»: «Χρήση πρότυπου δοκιμαστηρίου κρουστικού ελέγχου για τον προσδιορισμό της αντοχής σε κόπωση επικαλύψεων Ni-Cr», «Χρήση πρότυπου δοκιμαστηρίου κρουστικού ελέγχου για τον προσδιορισμό της αντοχής σε κόπωση σκληρών επικαλύψεων WCCoCr»

 

Επαγγελματική Κατάρτιση
1/2/1999 – 30/6/2004. Συμμετοχή με αμοιβή σε εθνικά και διεθνή οργανωμένα ερευνητικά πρoγράμματα του Α.Π.Θ..
23/9/2002 – 12/12/2012. Αυτοδύναμη Διδασκαλία στο τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
28/3/2005 – 5/2/2009. Συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
10/3/2005 – 10/6/2007. Προϊστάμενος του Τομέα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Νέων Υλικών του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών
20/6/2007 – 31/12/2010. Υπάλληλος Ν.Α. Σερρών.
1/1/2011 – 12/12/2012. Υπάλληλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12/12/2012 – σήμερα. Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ενδεικτικά αναφέρω: Εκπόνηση σχεδιομελέτης και κατασκευή πρότυπου αντιδραστήρα C.V.D. ρευστοποιημένης κλίνης και των υποσυστημάτων του (τροφοδοσίας με αδρανές αέριο, θέρμανσης, ελέγχου της ροής του αερίου ρευστοποίησης και αδρανοποίησης των αερίων προϊόντων της όλης διεργασίας) και χρήση του για την παρασκευή διαφόρων επικαλύψεων (μονοστοιχειακών, πολυστοιχειακών, μονοστρωματικών, πολυστρωματικών, σκληρών, αντιτριβικών, αντιδιαβρωτικών κ.τ.λ.). Η παρούσα κατασκευή παρουσιάζει πολύ μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεγάλων επώνυμων διεθνών αλλά και εθνικών βιομηχανιών.

Στα πλαίσια των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Α.Π.Θ. συνεργάστηκα με πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά Ινστιτούτα. Ενδεικτικά αναφέρω:

 • Advanced Materials Research Institute, Northumbria University, UK
 • Instituto de Technica Aerospacial, Madrid, Spain
 • National Physical Laboratory, Materials Center, Middlesex, UK
 • Laboratorio Ingenieria de Superficies, Universidad Complutense, Madrid, Spain
  καθώς και με μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες:
 • Alstrom Power Support, Mannheim, Germany
 • Indestructible Paint, Birmingham, England
 • Monitor Coatings and Engineers LTD, England
 • British Engines Ltd, Newcastle, England

Επίσης είχα εκτεταμένη συνεργασία με πολλά ελληνικά ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, όπως και με σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες.

Δημοσίευσα δεκάδες papers σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές. Ενδεικτικά αναφέρω:

1. K.G. ANTHYMIDIS, E. STERGIOUDIS, D.N. TSIPAS, «Boriding in a fluidized bed reactor», Materials Letters, Volume 51, Issue 2, October 2001, Pages 156-160.
2. K.G. ANTHYMIDIS, N. MARAGOUDAKIS, G. STERGIOUDIS, O. HAIDAR, D.N. TSIPAS,«A comparative study of boride coatings obtained by pack cementation method and by fluidized bed technology», Materials Letters, Volume 57, Issues 16-17, May 2003, Pages 2399-2403.
3. K.G. ANTHYMIDIS, E. STERGIOUDIS, D.N. TSIPAS, «Boriding of titanium alloys in a fluidized bed reactor», Journal of Materials Science Letters, Issue 20(22), Nov 2001,Pages 2067-2069.
4. K.G. ANTHYMIDIS, P. ZINOVIADIS, D. ROUSSOS, D.N. TSIPAS, «Boriding of nickel in a fluidized bed reactor», Materials Research Bulletin, Volume 37, Issue 3, 1 March 2002, Pages 515-522.
5. D.N. TSIPAS, K.G. ANTHYMIDIS, Y. FLITRIS, «Deposition of hard and/or corrosion resistant, single and multielement coatings on ferrous and nonferrous alloys in a fluidized bed reactor», Journal of Materials Processing Technology,Volume 134,Issue 2,10 March 2003, Pages 145-152.
6. K.G. ANTHYMIDIS, G. STERGIOUDIS, D.N. TSIPAS, «Boride coatings on non-ferrous materials in a fluidized bed reactor and their properties», Science and Technology of Advanced Materials, Volume 3, Issue 4, December 2002, Pages 303-311.
7. K.G. ANTHYMIDIS, E. STERGIOUDIS, P. ZINOVIADIS, D. ROUSSOS, D.N. TSIPAS, «Boriding of ferrous and non-ferrous metals and alloys in fluidised bed reactor», Surface Engineering, vol. 18, no. 4, 2002, Pages 1-5.
8. P. Agrianidis, K. G. Anthymidis, K. David & D. N. Tsipas, «Deposition of coatings containing Si and B on steels in a CVD fluidised bed reactor», WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 49, 2005, Pages 195-200.
9. C. DAVID, K.G. ANTHYMIDIS, P. AGRIANIDIS and D.N. TSIPAS, «Determination of the fatigue behavior of aluminide coatings by means of the impact testing method», Key Engineering Materials Vols. 348-349 (2007) pp. 645-648.
10. Constantine David, Konstantinos Anthymidis, Pavlos Agrianidis and Dimitrios Tsipas, «Determination of the Fatigue Resistance of HVOF Thermal Spray WC-CoCr Coatings by Means of Impact Testing», Journal of Testing and Evaluation, Vol. 35, No. 6, 2007, Pages 630-633.
11. K. David, K.G. Anthymidis, P. Agrianidis, G. Petropoulos, «Characterization and tribological properties of boride coatings of steels in a fluidized bed reactor», Industrial Lubrication and Tribology, 60/1 (2008), Pages 31–36.
12. Pavlos Agrianidis, Constantine David, Konstantinos Anthymidis, Monir Ekhrawat, «INTERREGIONAL TECHNOLOGY TRANSFER ON ADVANCED MATERIALS AND RENEWABLE ENERGY SYSTEMS», Journal materials methods and Technologies, Vol. 2, Part 1, 2008, pages 4 – 10.
13. K.G. Anthymidis, C. David and D.N. Tsipas, «Fatigue resistance assessment of slurry coating steel substrate compounds under cyclic loading», Key Engineering Materials, Vols. 385-387, (2008), pp 133-136.
14. P. Agrianidis, K.G. Anthymidis and C. David, «Reinforcement of Aluminum by TiB dissolution», Key Engineering Materials, Vols. 385-387, (2008), pp 785-788.
15. C. N. David, M. A. Athanasiou, K. G. Anthymidis and P. K. Gotsis, «Impact Fatigue Failure Investigation of HVOF Coatings», Journal of ASTM International, Vol. 5, No. 6, 2008, Pages 1-8.
16. K.G. ANTHYMIDIS, C. DAVID and D.N. TSIPAS, «Evaluation of the fatigue behavior of aluminide coating steel substrate compounds by means of the impact testing method», Surface Engineering, accepted for publication.
17. P. Agrianidis, T. Agrianidis , K. Anthymidis and A. Trakali, «Mechanical properties of Aluminum metal matrix composites», Key Engineering Materials.

 

Επίσης, έχω πραγματοποιήσει πολλές δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Ενδεικτικά αναφέρω:

1. G. STERGIOUDIS, H. MORAWIEC, K. ANTHYMIDIS AND D. TSIPAS, «BORIDE COATINGS ON Ti-Ni ALLOYS IN A FLUIDIZED BED REACTOR», XIX CONFERENCE ON APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 1-4 September, 2003, Krakow, Poland, Pages 360 -363.
2. K.G. ANTHYMIDIS, G. STERGIOUDIS, H. LEFAKIS, D.N. TSIPAS, «Surface treatments using fluidized bed technology», International Conference “ADVANCED METALLIC MATERIALS”, 5 – 7 November, 2003, Smolenice, Slovakia, Pages 1-4.
3. K. David, K.G Anthymidis, D. N. Tsipas, «The impact testing procedure a capable method to investigate the fatigue resistance and the viscoelastic properties of coating substrate compounds», International Conference of Influence of Traditional Mathematics and Mechanics on Modern Science and Technology, Messini, Greece, 24 – 28 May, 2004, Pages 279 – 285.
4. G. Petropoulos, K. David, K.G. Anthymidis, «Boriding of steels in a fluidised bed reactor», First Manufacturing Engineering Society International Conference, Calatayud, Spain, 19 – 21 September, 2005.
5. K. David, P. Agrianidis, K.G. Anthymidis, D.N. Tsipas, «IMPACT TESTING A CAPABLE METHOD TO INVESTIGATE THE FATIGUE RESISTANCE», 16th European Conference of Fracture (ECF16), Alexandroupolis, Greece, July 3 – 7, 2006, Pages 219 – 220.
6. P.M. Agrianidis, K.G. Anthymidis, C.N. David, A.P. Agrianidis, «REINFORCEMENT OF ALUMINUM MATRIX BY Fe – TiB DISSOLUTION», 7th INTERNATIONAL CONFERENCE «ASSESSMENT OF RELIABILITY OF MATERIALS AND STRUCTURES: PROBLEMS AND SOLUTIONS», St.Petersburg, Russia, 17-20 June, 2008, Pages 4 – 7.
7. Anthymidis, K.; Agrianidis, P.; David, K. & Agrianidis, A., «Production of Aluminum-Steel Alloy Matrix Composites by the Stir-Casting Method», Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, October 22-25, 2008, Pages 14 – 15.
8. C. DAVID, K. ANTHYMIDIS, D.N. TSIPAS, «A comparative study of the fatigue resistance of aluminide coatings on P91 steel substrate under cyclic impact loading», IXth international conference on Mesomechanics, May 13-17, 2007, VVF les Badines, Presqu’Ile de Giens, 83408 HYERES LES PALMIERS, France, Pages 721 – 728.
Το επιστημονικό μου έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς και μου έχουν γίνει πολλές ετεροαναφορές από ερευνητές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω:
• Structure and characteristics of a backfire proof distributor_Powder Technology 140 (2004) 17– 20_Li Wanga, Ping Wub, Xuezi Nia, Xu Feng. ([3] K.G. Anthymidis, E. Stergioudis, D.N. Tsipas, Boriding in a fluidized bed reactor, Materials Letters 51 (2001) 156–160.).
• Structural characterization of fluidized bed nitrided steels_Vacuum 80 (2005) 332–342_Ahmet Turk, Orcun Ok, Cuma Bindal. (Δύο ετεροαναφορές: [15] Anthymidis KG, Stergioudis E, Tsipas DN. Sci Technol Adv Mater 2002;3:303–11. και [16] Anthymidis KG, Stergioudis E, Tsipas DN. Mater Lett 2001;52:156–60.).
• Multi-scale wear of a boride coating on tungsten_Wear 259 (2005) 849–860_S. Ingolea, H. Lianga, M. Ustab, C. Bindalc, A.H. Ucisik. ([2] K.G. Anthymidis, N. Maragoudakis, G. Stergioudis, O. Haidar, D.N.Tsipas, A comparative study of boride coatings obtained by packcementation method and by fluidized bed technology, Mater. Lett. 57 (16–17) (2003) 2399–2403.).
• Aluminum and aluminumsilicon coatings on ferritic_Materials Chemistry and Physics 97 (2006) 50–58_F.J. Perez, M.P. Hierro, J.A. Trilleros, M.C. Carpintero, L. Sanchez, F.J. Bolıvar. (Τέσσερεις ετεροαναφορές: [10] K.G. Antymidis, N. Maragoudakis, G. Stegioudis, O. Haidar, D.N.Tsipas, Mater. Lett. 4172 (2002) 219, [11] K.G. Anthymidis, G. Stergioudis, D.N. Tsipas, Surf. Technol. Adv. Mater. 3 (2002) 303, [12] K.G. Anthymidis, N. Maragoudakis, G. Stergioudis, O. Haidar, D.N.Tsipas, Mater. Lett. 157 (2003) 2399 και [13] D.N. Tsipas, K.G. Anthymidis, Y. Flitris, J. Mater. Process. Technol. 134 (2003) 145.).
• Iron aluminide coatings on ferritic steels by CVD-FBR technology_Intermetallics 14 (2006)_F.J. Perez a,, M.P. Hierro a, J.A. Trilleros b, M.C. Carpintero a, L. Sanchez. (Τέσσερεις ετεροαναφορές: [15] Tsipas DN, Anthymidis KG, Flitris Y. J Mater Process Technol 2003;134: 145–52, [16] Anthymidis KG, Stergioudis E, Tsipas DN. Mater Lett 2001;51:156–60, [17] Anthymidis KG, Stergioudis G, Tsipas DN. Sci Tech Adv Mater 2002;3:303–11 και [18] Anthymidis KG, Maragoudakis N, Stergioudis G, Haidar O, Tsipas DN. Mater Lett 2003;57:2399–403.) και πολλές άλλες.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Προϊστάμενος Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών.
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τακτικό μέλος του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας

 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ:

 • Αριστεία Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτη 1985-1991.
 • Χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (με χρηματικό έπαθλο) για την επίδοση στις εισαγωγικές για Α.Ε.Ι. εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 1991 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, στον τομέα επιστήμης: «Μηχανολογία – Τεχνολογία».
 • Μεταδιδακτορικός Υπότροφος Αριστείας για το έτος 2004 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ..
  Επίσης, paper μου έχουν διακριθεί διεθνώς. Έχω διατελέσει μέλος Διεθνούς επιστημονικής επιτροπής επιστημονικού συνεδρίου και reviewer διεθνούς επιστημονικού περιοδικού.

 

 
Scroll Up