ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   2019-2020

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   2019-2020

(ΑΕΜ/Εξ.)                Βαθμός ΤΕΣΤ

6933/7                                      5
6956/7                                      1

6884/7                                      6

6955/7                                      5.5
6934/7                                      5.5
6957/7                                      0
6699/11                                    1
6932/7                                      2
6921/7                                      1
6770/9                                      0
6525/13                                    5
6913/7                                      0
6786/9                                      0
6886/7                                      5
6922/7                                      0
6877/7                                      8.5
6800/9                                      0
6997/7                                      2
6493/13                                    2
6916/7                                      9
6968/7                                      2
6524/13                                    5
7011/7                                      6
6867/9                                      6
6923/7                                      5
6987/7                                      0
6907/7                                      9
6882/7                                      2
6585/11                                    2
6722/11                                    5
6843/9                                       1
6845/9                                       1
4667/20                                    3
5853/19                                    2
6900/7                                      0
6941/7                                      0
6914/7                                      1
6924/7                                  5
6928/7                                  1

6966/7                                  1

6991/7                                  0
6938/7                                  6
6961/7                                  0
6732/9                                  0

6103                                      5

6653/13                                5

6695/13                                1

6577/11                                5

6032/19                                7

6105/17                                5

6727/9                                  5.5

6762/9                                  5

6534/11                                1

6582/11                                1

6491/13                                5

6639/11                                1

6088/17                                5

 

Σέρρες, 27/1/2020

 

 

 

 
Scroll Up