Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σέρρες 27-01-2017

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού»

Με την αριθ. πρωτ. 10/13-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:45 και προέβη στην εκλογή του Δημητρίου Σαγρή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής».

Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκύπτει ότι, υπέρ της εκλογής του κ. Δημητρίου Σαγρή ψήφισαν έντεκα (11) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επί συνόλου έντεκα (11) παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης
Επίκουρος Καθηγητής

 
Scroll Up