Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πλήρωσης θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού»

Με την αριθ. πρωτ. 1011/30-11-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεδρίασε η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Επιλογής μιας θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, στις 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 και προέβη στην εκλογή του Κωνσταντίνου Κλεΐδη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκύπτει ότι, υπέρ της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου Κλεΐδη ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής επί συνόλου έξι (6) παρόντων μελών.

Ο Αναπληρωτής Προέδρου
του Τμήματος

Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητή

 
Scroll Up