Κατηγορία: Εργαστήρια

Μηχανολογικό Εργαστήριο

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Μάρκου Αθανάσιος (Καθηγητής Εφαρμογών)   Εκπαιδευτικό Έργο Το Μηχανολογικό Εργαστήριο υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων: Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι Το Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι είναι εξοπλισμένο με τα πιο... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ Κων/νος (Αν. Καθηγητής) Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών εντασσόμενο στον Κατασκευαστικό Τομέα από το 2006, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και συσκευών πολύ σύγχρονων, για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την: χύτευση μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Ανυψωτικών και Μεταφορικών Μηχανών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Αναστάσιος (Καθηγητής) Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Ανυψωτικών & Μεταφορικών Μηχανών ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την σύνθεση των μηχανολογικών κατασκευών γενικά και των συστημάτων ανύψωσης και μεταφοράς ειδικότερα. Το αντίστοιχο μάθημα συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών της Μηχανολογίας, όπως Μηχανική, Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική, Στοιχεία Μηχανών, Υδραυλικά Συστήματα, κλπ.,... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Εργαλειομηχανών

MANUFACTURING TECHNOLOGY & MACHINE TOOLS LABORATORY (MT-Lab) Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δαυΐδ Κωνσταντίνος  Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Εργαλειομηχανών του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2001 με την ίδρυσή του. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα το Εργαστήριο αναπτύχθηκε σημαντικά αφού εξοπλίσθηκε με κατάλληλο μηχανολογικό και μετρολογικό εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στην…

Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου

Το Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και τελειότερα σχεδιαστήρια, εφοδιασμένα με μηχανισμό μετακίνησης παράλληλα ή κάθετα της κεφαλής παραλληλογράφου, με μηχανισμό περιστροφής και ανύψωσης του πίνακα σχεδίασης, με τοπικό φωτισμό για κάθε σχεδιαστήριο και με βοηθητικό πάγκο σχεδιαστηρίου για την τοποθέτηση των οργάνων και ειδών σχεδιάσεως. Είναι εξοπλισμένο με βιβλιοθήκες αποθήκευσης…

Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΓΚΟΤΣΗΣ Πασχάλης (Καθηγητής)   Εκπαιδευτικό Έργο Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων: Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ Ταλαντώσεις. H μέθοδος των Πεπερασμένων στοιχείων.  

Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Το Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Το Εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με τον εξής εξοπλισμό: Μοντέλα μηχανών σε τομές για εποπτεία κατά την εκμάθηση της λειτουργίας αυτών, Μηχανές για εξάσκηση σπουδαστών στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση τους και Μηχανές με δυνατότητα λειτουργίας για εξάσκηση σε... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Υδροδυναμικών Μηχανών

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Σοφιαλίδης Δημήτριος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Στόϊλας Γεώργιος (Καθηγητής Εφαρμογών) Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των Βαρέων Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας.   Εξοπλισμός  Το εργαστήριο περιλαμβάνει τον εξής βασικό εξοπλισμό: Συσκευή κλειστού δικτύου με υδροστρόβιλο KAPLAN μεταβλητής γωνίας πτερυγίων. Σύστημα υδροστρόβιλου PELTON. Αξονικός ανεμιστήρας με αγωγούς εισαγωγής & εξαγωγής. Συσκευή δικτύου με φυγοκεντρική αντλία και υδροστροβίλου... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού

Το Εργαστήριο Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων : Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός Ι Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ Το Εργαστήριο Θέρμανσης -Ψύξης -Κλιματισμού, ασχολείται κυρίως με την Θέρμανση και τον Κλιματισμό και σε μικρότερο βαθμό με την Ψύξη μια και δεν υπάρχει ειδικό μάθημα Ψύξης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το κενό αυτό καλύπτεται από ειδικό προαιρετικό μάθημα.... Δείτε περισσότερα
 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Θέμελης Δημήτριος (Καθηγητής Εφαρμογών) Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Βιομηχανικών Αυτοματισμών εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων : 1) Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 2) Ηλεκτρικές Μηχανές 3) Ηλεκτροτεχνία   Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο είναι μικτή, με την έννοια ότι αποτελείται τουλάχιστον από τρεις μορφές ή βαθμίδες ανάπτυξης :τη... Δείτε περισσότερα
 
Scroll Up