Χασάπης Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο: Χασάπης Δημήτριος (website)
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική-Θερμοδυναμική
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049243
email: dcasap@teiser.gr

 
Scroll Up