ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ  ΔΩΘΕΙ  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ καθώς και για όλους τους σπουδαστές, είτε αυτοί έχουν απαλλαγή είτε όχι:

Την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/09/2021  και ώρες  17:00 – 19:00  μέσω του    elearning εξετάσεων του μαθήματος https://exams.mech.ihu.gr/course/view.php?id=5    και της πλατφόρμας Zoom του 2ου έτους  https://zoom.us/j/95781622911  για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας τους.     

*** Οι σπουδαστές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα πρίν την ημέρα εξέτασης!!!!!!

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17).

Η εξέταση θα είναι γραπτή εργασία που θα ανατεθεί στους σπουδαστές και στη συνέχεια θα παραδοθεί στους διδάσκοντες μέσω του moodle σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί εκ των προτέρων.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να διαθέτουν πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, αναγνώστη pdf,  σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και κάμερα για την ταυτοποίησή τους.

**Δεν θα γίνει καμία καταγραφή της παρουσίας τους.

**Αν κάποιος από τους σπουδαστές έχει σοβαρούς λόγους για την μη συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες πριν την πραγματοποίηση της εξέτασης.

Λιούσας Βασίλης

6937319719 liousasba@teiser.gr

Μυρωνίδης Γαβριήλ

gmironidis@gmail.com

6977981278

 

 

 

 

 

Καλπακτσόγλου Δημήτριος

6978144975

dkalp@teiser.gr

 

 

 
Scroll Up