ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ανακοινώνεται ότι, ύστερα από την με αρ.06/03-04-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα διεξαχθούν διαδικτυακά μαθήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα τις παρακάτω ημέρες στη βάση του ωρολογίου προγράμματος:

• Μεγάλη Δευτέρα (13/4)
• Μεγάλη Τρίτη (14/4)
• Μεγάλη Τετάρτη (15/4)
• Πέμπτη της Διακαινησίμου (23/4)
• Παρασκευή της Διακαινησίμου (24/4)

 
Scroll Up