ΝΕΟ_Διενέργεια Εργαστηριακών Μαθημάτων Δια Ζώσης

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 (ΦΕΚ 1866/τ.Β΄/07-05-2021), από τις 15.05.2021 αίρεται η αναστολή της δια ζώσης διενέργειας Εργαστηρίων, τα οποία μπορούν πλέον να διεξαχθούν υπό τους όρους της ανωτέρω ΚΥΑ με τίτλο «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Τα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ των οποίων η δια ζώσης λειτουργία θα επανεκκινήσει από τις 15.05.2021 αφορούν ΜΟΝΟΝ σε φοιτητές ΤΕΙ και θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α. Μηχανουργική Τεχνολογία Ι:

Πέμπτη, 8 – 12 (Μοσχίδης, Παράσχου)

 

Β. Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ:   

Δευτέρα, 8 – 12 (Παράσχου, Εβελζαμάν)

Τετάρτη, 8 – 12 (Παράσχου, Εβελζαμάν)

Παρασκευή, 8 – 12 (Παράσχου, Εβελζαμάν)

 

Γ. Χυτεύσεις – Συγκολλήσεις:

Τρίτη, 17 – 19 και 19 – 21 (Παράσχου)

Επισημαίνεται ότι, η προσέλευση τόσο των φοιτητών όσο και του Διδακτικού Προσωπικού στα εν λόγω Εργαστήρια είναι δυνατή ΜΟΝΟΝ μετά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 (self-test). Ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της προσέλευσης των υπόχρεων στους χώρους διεξαγωγής των Εργαστηρίων.

Αναφορικά με τη διενέργεια εφαρμογής του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) των φοιτητών, το Τμήμα έχει ήδη κοινοποιήσει τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ) στο ΠΣ ΗΔΙΚΑ, οπότε μπορούν από τώρα να προμηθευτούν self tests και να δηλώσουν στη συνέχεια το αποτέλεσμα στον σύνδεσμο https://self-testing.gov.gr/.

Τα στελέχη του Τμήματος εύχονται σε όλους και όλες ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!

 
Scroll Up