Δωρεάν μαθήματα για σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής

Τον Νοέμβριο θα αρχίσουν δωρεάν μαθήματα για σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, που μπορούν να αποτελέσουν εφόδια για κάθε πτυχιούχο μηχανολόγο.
Μπορουν να τα παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες το επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους και ταυτόχρονα χρωστούν ελάχιστα μαθήματα των προηγούμενων ετών.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται από τώρα στις απουσιολόγους.
Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Σάκης Πανταζοπουλος Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών

 
Scroll Up