ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NATIONAL CAN HELLAS A.E., ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΚΑΡΤΟΥ
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ
• ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
• Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: n.kiouros@natcan.gr ( πληροφορίες : Κιούρος Νικόλαος, τηλ.: 23530 51801).

 
Scroll Up