Εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών την Τετάρτη 23 Ιουνίου και από ώρα 9:00 έως και ώρα 13:00, να προσέλθουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, με διετή θητεία.
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Επισυναπτόμενα:

 
Scroll Up